Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2019

sjokolade
powiedz, czy będziesz czuła to samo, co ja błagam, bądź dla mnie czuła, też za parę lat
— Bitamina
Reposted byniskowomysweethearttmoglismywszystkokateistrueabsolutelyfuckingnotflyingheartweruskowawakemeupxpani-magdalena10plnZiomeczekLolaLolaLola
sjokolade
zbuduję Ci dom,
będziesz miała schron,
taki szałas na hałas
i zasadzę brzozę tuż za rogiem,
żebyś latem miała cień
— Bitamina

June 14 2019

sjokolade
wcisnę się choć chyba mam dość
wśród ludzi łatwiej tłumić gniew
nie chcę myśleć o tobie wciąż
do domu chcę
— Dawid Podsiadło
sjokolade
gdy odwracasz wzrok, ogień sroży się
pośród suchych liści, polnych traw
jeśli zbudzą mnie na niebie błyski
pójdę krętą ścieżką w stumilowy las

— Bownik
sjokolade
by było cicho i ciepło i jasno
by nie patrzył nikt
a jednak był
— Bownik
sjokolade
4214 f1e4 500
sjokolade
4213 a198 500
Reposted byVostokgreenlouddivigreywolfQdeuciarkapolciakfutureiscomingpenginpampamkateistruezieloonomiinnocencjashithappenssAnneBonnyzezarlamkredke
sjokolade
4208 9cfa 500
sjokolade
4207 596d 500
Reposted bydivigreywolfponurykosiarzpartyhardorgtfocarmenlunapchamtensyfkatastrofokatarzynkaplveronica-okateistrueBabsonEtien
sjokolade
4206 ae89 500
sjokolade
4205 9a2d 500
sjokolade
4204 b934 500
sjokolade
musimy przenosić góry i biec pod wiatr,
tak by runęły mury, co dzielą nas.
— Mrozu
sjokolade
4161 52ca 500
Reposted byVostok Vostok

February 17 2019

sjokolade
9391 cae3 500

February 03 2019

sjokolade
i jeszcze miejsca trochę mam
na wybuchy, słowa skruchy
na ten niepokoju stan
i jeszcze znajdę więcej sił
będę walczył, będę kochał
będę się o Ciebie bił
— Antek Smykiewicz
Reposted byiammistakeensomme
sjokolade
jedną z wielu rzeczy jesteś dziś
jedną z wielu niepotrzebnych
nie pamiętaj tego mi
— Sarsa
Reposted byensomme ensomme

January 16 2019

sjokolade
0481 1969 500
sjokolade
0473 472b 500

January 11 2019

sjokolade
0155 1605
Reposted byzzuuoo zzuuoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl